Oferta

Organiczne
płyny czyszczące

EKOzmywacz Przemysłowy
Ekozmywacz przemysłowy  jest skutecznym alifatycznym rozpuszczalnikiem o własnościach szczególnie korzystnych przy ręcznym myciu części z olejów i smarów np. przy pomocy pędzla. Ze względu na powolny wzrost lepkości w miarę  rozpuszczania zanieczyszczeń olejowo – smarowych a także łatwe oddzielanie opiłków, piasku i innych stałych zanieczyszczeń na dnie zbiornika(beczki) zapewnia skuteczne mycie przez długi okres eksploatacji.  Szczególnie skutecznie można go stosować w urządzeniach  wyposażonych w pędzel zasilany płynem pracującym w zamkniętym obiegu jak np. stół S lub SP. Taka tradycyjna technologia mycia jest  szczególnie przydatna kiedy niedopuszczalny jest kontakt czyszczonych detali z wodą.  EKOzmywacz Przemysłowy jest skuteczny i równocześnie tańszy niż większość tego typu płynów czyszczących.