Urządzenie
do wodorowania silników

Pielęgnacja i serwis samochodów opierają się na wielu złożonych procesach utrzymujących auto w sprawności. To nie tylko mycie karoserii, czyszczenie wnętrza i wymiana zużytych części na nowe - należy również podejmować działania, dzięki którym możliwe jest uniknięcie awarii w przyszłości. Jeśli oferujesz detailing samochodowy, warto do wachlarza swoich usług dodać również wodorowanie silnika. Taka czynność pozwoli na usuwanie nagaru oraz innych szkodliwych zanieczyszczeń, które mogą doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń maszyny.

Nagar jest twardym, trudnym do wyczyszczenia osadem węglowym, który zazwyczaj pojawia się w okolicach komory spalania. Do najczęstszych przyczyn jego powstawania zaliczają się:

  • wady układu chłodzenia,
  • zbyt rzadkie wymiany oleju,
  • agresywna jazda.

Maszyna do wodorowania silnika pozwala na dokładne usuwanie tych zaległości bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych. Zaniedbanie nagromadzenia się osadu może doprowadzić do awarii lub nieodwracalnego zniszczenia całego układu napędowego, co wiąże się z koniecznością długich i kosztownych napraw.