Technologia

Technologia

W ostatnich latach na rynku pojawiło się wiele urządzeń i środków czyszcząco-odtłuszczających. Równocześnie uległy znacznemu obostrzeniu wszelkie przepisy, zwłaszcza związane z ochroną środowiska, a wymagania dotyczące jakości i kosztów stają się coraz trudniejsze do pogodzenia. Z tego względu nieprzemyślany zakup środków chemicznych a zwłaszcza urządzeń, oprócz poniesienia zbędnych kosztów, może spowodować wiele innych problemów. Mając to na uwadze działamy w taki sposób by móc oferować w jak najszerszym zakresie zarówno znane i rozpowszechnione jak i najnowsze rozwiązania dostosowując je indywidualnie do potrzeb i możliwości finansowych Klientów. Unikamy przy tym zastępowania  dotychczasowych, sprawdzonych rozwiązań najnowszymi jeżeli nie przynosi to wymiernych korzyści, stądoferujemy zarówno powszechnie znane środki i urządzenia, jak i np. najnowsze osiągnięcia  biotechnologiczne - biochemiczne środki czyszcząco-utylizujące. 
 
W każdym wypadku rozpoczynając współpracę z Klientem omawiamy nie tylko cenę i parametry techniczne, ale także wpływ naszych produktów na następne procesy technologiczne i późniejsze postępowanie z odpadami. Nasza oferta współpracy z klientami sprowadza się do doboru odpowiedniej technologii i rozważenia wszelkich skutków jej wprowadzenia a praktyczna realizacja takiej koncepcji obejmuje również dostawę środków oraz urządzeń czyszczących, serwis tych urządzeń oraz wsparcie technologiczne procesów oczyszczania naszą wiedzą i doświadczeniem. Z tego względu możemy, w ogólnym zarysie, przedstawić nasze produkty jako element proponowanych technologii, które staramy się sugerować rozważając wszelkie dające się przewidzieć konsekwencje zastosowanych rozwiązań.

 
Przedstawione poniżej propozycje należy traktować jako orientacyjne ponieważ w praktyce oceniamy indywidualnie potrzeby każdego użytkownika naszych produktów i w razie potrzeby dobieramy szczególne rozwiązania tutaj nie ujęte.
Rodzaje oferowanych przez nas  płynów stosowanych do mycia i odtłuszczania można podzielić na podstawowe grupy:
  • Ciecze organiczne, które w naszym przypadku najczęściej są reprezentowane przez wąskie frakcje węglowodorów alifatycznych o szczególnie dobranych własnościach czyli płyny X-1 oraz X-2,
  • Rozpuszczalne w wodzie koncentraty organicznych detergentów z dodatkami polepszającymi własności. W naszym przypadku tego typu preparatem o odczynie alkalicznym jest Bejotal A,
  • Preparaty biochemiczne, które nie tylko same ulegają biodegradacji ale też zawierają mikroorganizmy powodujące ciągłą utylizację zmytych zanieczyszczeń znajdujących się w cieczy roboczej. Tego typu środkiem jest wodorozcieńczalny Industrial oparty na amerykańskiej technologii,
  • Preparaty do specjalnych zastosowań komponowane dla konkretnych potrzeb użytkownika.

Ze względu na fizyczny sposób działania płynu w oferowanych przez nas urządzeniach  można wyróżnić:
  • Rozpuszczanie zanieczyszczeń w cieczy roboczej,
  • Mechaniczne wspomaganie działania cieczy roboczej (szczotka, pędzel itp.),
  • Natrysk cieczy roboczej na myte elementy,
  • Wymuszony przez dysze ruch cieczy w której są zanurzone myte elementy,
  • Działanie ultradźwięków w cieczy roboczej,
  • Inne rozwiązania dobierane pod kątem szczególnych potrzeb użytkownika.
W oferowanych przez nas urządzeniach przeważnie współdziała kilka sposobów usuwania zanieczyszczeń z powierzchni detali, ale ze względu na konstrukcję myjni przeważnie jeden z nich jest dominujący.
 
Praktyczne zastosowanie opisanych powyżej podstawowych elementów proponowanych naszym klientom technologii mycia i odtłuszczania wymaga zastosowania konkretnych cieczy i urządzeń zapraszamy do zapoznania się z podstawową ofertą naszych produktów.
 

Szybki
Kontakt

Infolinia
(od 9:00 do 16:00)
604 548 375
Więcej