Myjnie koszowe
dla warsztatów

Widoczne w ofercie myjnie koszowe przeznaczone dla warsztatów używane są do czyszczenia remontowanych maszyn i ich części, szczególnie silników, elektronarzędzi oraz mnóstwa innych detali, które zabrudzone zostały przez oleje oraz smary. Urządzenia umożliwiają czyszczenie części bez czynnego udziału pracownika, co stanowi wygodne i ergonomiczne rozwiązanie dla wielu warsztatów.


W przypadku koszowej myjki do części czynności pracownika ograniczają się wyłącznie do włożenia zabrudzonych detali do urządzenia i włączenia go. Proces mycia przebiega zgodnie z ustalonymi wcześniej parametrami. System dysz zapewnia stałe zmywanie zanieczyszczeń olejowo-smarowych z umieszczonych w koszu części. W przypadku mycia większej liczby detali warsztatowa myjka koszowa, ze względu na zamknięty obieg płynu, jest rozwiązaniem oszczędnym i ekologicznym.


W myjniach koszowych można stosować trzy podstawowe rodzaje płynów czyszczących:

  • chemiczne środki czyszczące (np. Bejotal A) – wodne, przeważnie alkaliczne roztwory podgrzewane najczęściej do temperatury ok. 50°C. Jeżeli myjnia koszowa jest wyposażona w separator, można okresowo oddzielać fazę olejową, co wydłuża okres użytkowania płynu czyszczącego.
  • biochemiczne środki czyszczące (np. Industrial) – wodne roztwory detergentów o obojętnym odczynie z dodatkiem mikroorganizmów powodujących rozkład zanieczyszczeń olejowo-smarowych na wodę i dwutlenek węgla. Należy pamiętać, że temperatura pracy urządzenia w warsztacie nie powinna przekraczać 37°C (ze względu na działanie biologiczne).
  • organiczne środki czyszczące (np. X1, X2, Ekozmywacz Przemysłowy) – związki organiczne łatwo rozpuszczające zmywające zanieczyszczenia w temperaturze otoczenia. Są stosowane w przypadku mycia detali, które nie mogą mieć kontaktu z wodą jak np. części urządzeń elektrycznych. Ze względu na własności organicznych płynów czyszczących warsztaty z nich korzystające nie są wyposażone w układ ogrzewania.
MYJNIE KOSZOWE MG/MP
Myjnie koszowe MG/MP są wykonanymi ze stali nierdzewnej urządzeniami o podobnej budowie i szerokim zakresie średnic kosza oraz dopuszczalnych ciężarów mytych elementów. Myjnie  są przystosowane do mycia natryskowego podgrzanymi wodnymi roztworami środków...
Czytaj więcej